Kreisvergleiche 2023 - 24

28.10.2023 TK Krefeld - TK Neuss

 

04.11.2023 TK Mönchengladbach - TK Viersen

 

11.11.2023 TK Moers - TK Krefeld

 

KV Moers - Krefeld 11.11.2023.pdf
PDF-Dokument [713.8 KB]

18.11.2023 TK Neuss - TK Viersen

 

KV Neuss - Viersen 18.11.2023.pdf
PDF-Dokument [665.7 KB]

02.12.2023 TK Neuss - TK Mönchengladbach

 

16.12.2023 TK Mönchengladbach - TK Moers

 

27.01.2024 TK Krefeld - TK Viersen

 

TK Krefeld-TK Viersen U9 und U10.pdf
PDF-Dokument [161.7 KB]

17.02.2024 TK Moers - TK Neuss

 

TK Moers-TK Neuss U9 und U10.pdf
PDF-Dokument [161.6 KB]
TK Moers-TK Neuss U11 und U12.pdf
PDF-Dokument [187.5 KB]

09.03.2024 TK Mönchengladbach - TK Krefeld

 

16.03.2024 TK Viersen - TK Moers

 

TK Viersen - TK Moers U9 und U10.pdf
PDF-Dokument [162.5 KB]

Gesamtergebnisse